New photo at 47.76166166666667, -122.852005

8E40DFDC-74E8-427A-863A-4FB4A973A7AA?sharing_key=68ffbef243c55be405c68fd45e1d3ea6

June 26, 2018 at 01:07PM
via iOS Photos https://ift.tt/2tGu9tf